Thanh toán

Sau khi đo đạc và thống nhất hợp đồng,

Bên A sẽ tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng.

Và thi công xong bàn giao giấy tờ và bên A thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng cho bên B.

Số Tài khoản: Vietcombank: 0491000014794 – Tên tài khoản: Lê Văn Nam

Techcombank: 19037005596019 – Tên tài khoản: Lê Văn Nam