Điều Khoản Và Điều kiện

Điều khoản khi mua cửa cuốn Quangdoor

Khi mua cửa cuốn cần phải có những điều khoản: như nghĩa vụ thanh toán đơn hàng, hoàn thành giấy tờ ký 2 bên để hoàn thành nghĩa vụ…

Điều kiện khi mua cửa cuốn

Phải thanh toán 50% giá trị khi ký hợp động, công trình thi công xong thì phải thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng.

Liên hệ:

Địa chỉ Website: QuangdoorVietnam.vn

Địa chỉ Gmail: Quangdoorvietnam86@gmail.com

Hotline: 0962 947 751